thẻ tài sản - thẻ tài sản:

Bàn cờ Vây phổ thông được làm từ chất liệu gỗ ép. Bàn cờ thích hợp để sử dụng tại nhà hay các câu lạc bộ. Kích thước bàn: 44x47 cm. Gồm 4 độ dày: -Bàn dày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày