vay tín chấp vietcombank lãi suất

về chuyển khoản hoá đơn trên 20 triệu- Kế toán - Kiểm toán.. mới trả 5 triệu kia thì tại thời điểm năm thứ 4 đó chị phải loại cả 25 triệu mà năm. từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày