cách đăng ký 100 tin nhắn viettel - cách đăng ký 100 tin nhắn viettel: vay vôn không thế chấp - vay vôn không thế chấp:

Xem các video Quảng cáo điện máy xanh cover tại: Original Version: .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày