điện máy xanh lục ngạn bắc giang

Mẫu hợp đồng cho vay tiền của cá nhân, hợp đồng vay vốn của doanh nghiệp, đây là mẫu hợp đồng vay tiền có. (Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự)... Xem thêm: Hồ sơ thủ tục vay tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày