cách tra mã bưu điện viettel

Hướng dẫn chơi Pyke. Guide Pyke mùa 9: cùng tìm hiểu cách chơi Pyke SP cùng cách nâng Ngọc bổ trợ, cách lên đồ. Bảng bổ trợ; Cách lên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày