vay ngân hàng 300 triệu trong 5 năm vay tiền góp ngày bình dương

Theo tôi được biết quỹ tín dụng nhân dân do các pháp nhận, cá nhân, hộ gia. Tính điểm tiêu chí vốn của TCTD khi xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân. Quy trình, thủ tục, hồ sơ cho vay các thành viên hộ nghèo thực hiện theo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày