ung dung thoi bay vay tren iphone vay vốn xây nhà vietcombank

Cách tính chế độ cho người lao động không có lương cố định khi nghỉ. tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày