tai sao vay

Vay tiền 100 triệu nhanh và an toàn sẽ không quá khó khăn nếu bạn lựa chọn. ưu hơn so với các hình thức truyền thống thông thường như tại các ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày