sim mobi bao nhiêu tiền - sim mobi bao nhiêu tiền:

Thủ tục vay tiền trả góp tại ngân hàng hay công ty tài chính đơn giản?. Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập khác nếu có, ví dụ: Cho thuê nhà/ cho thuê xe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày