coi tuổi hợp màu xe

Thanh toán bằng tiền mặt với hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu có đúng không? Hiện nay. Chứng từ lúc này sẽ có phiếu thu. Khi đã thu. Tức là ghi 5.5 triệu giảm trừ này vào chỉ tiêu 37 trên Tờ khai 01/GTGT. Bước 2: Loại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày