ngân hàng techcombank nha trang tổng đài wifi viettel đà nẵng

Quy chế này quy định việc thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn các Tổ.. Nhiều pháp nhân, cá nhân bảo lãnh cho một bên vay vốn theo quy định tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày