dien amy xanh - dien amy xanh:

1.5.1 Trường hợp thủ tục sang tên xe máy cùng tỉnh có chứng từ. Điều mà người mua xe máy cũ quan tâm nhất đó là “danh chính ngôn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày