đăng ký mạng internet cáp quang viettel

- khách hàng có quyền được an tâm - Số 2 ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ. -ĐẦU TIÊN: Em xin nhắc lại là PPF(Paint Protect Film) chỉ là tên chung của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày