the gioi di dong may tinh bang

24/44C Trường Chinh, Phường TTN, Quận 12, TP. HCM. ĐT: 08.35921833. Fax: 08.35921836. 16, VPBank Bình Phú, 56 Bình Phú, P. 11, Q6,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày