ngày gặp lại vay tiền online cần cmnd

Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về lãi suất vay như sau:. sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong. Để cấu thành tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự " không chỉ quan tâm vấn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày