chua online - chua online:

Bán đất tại xã Hoa Động, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng: với các loại diện tích,. Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, chuyển nhượng, mua bán nhà đất, đầy đủ,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày