thế chấp sổ hồng

Tất cả các máy xúc và máy móc xây dựng đã làm việc trong năm 2014 về việc xây. 40 Máy đào xúc - Cần cẩu, xe tải, máy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày