vay tien o dau thu tuc don gian

Nhóm đọc/download: 0 / 1. Số lần đọc/download: 1156 / 11. Cập nhật: 2017-09-14 13:05:33 +0700. Download: ePub · Kindle Mobi/PRC · PDF A4 A4 · PDF A5.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày