tính ma trận nhung tin tuc nong hoi trong ngay

Bảo hiểm nhân thọ: 60 cách xử lý từ chối của khách hàng khi tư vấn (Phần 2). Tôi còn độc thân, không có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ? 18.... Xem thêm: 5 nguồn tìm kiếm khách hàng dành cho tư vấn viên bảo hiểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày