vay theo luong vietcombank - vay theo luong vietcombank: lai xuat ngan hang

BUFFALO FIGHTING - CHỌI TRÂU 2019 - Lễ hội CHỌI TRÂU HẢI LỰU Phần 1 - Căng thẳng màn bắt trâu Lễ hội Chọi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày