tổng đài internet viettel vũng tàu

Bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu về các tài khoản kế toán lưỡng tính- một thuật ngữ rất quen thuộc trong ngành kế. Công dụng của các tài khoản nhóm này.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày