huỳnh hiểu minh angela baby triệu vy

1 do la canada bang bao nhieu tien viet, 1 đô la Canada bằng bao nhiêu tiền. 100 đô la Canada = 100 CAD = 1.767.614 VNĐ (Một trăm đô la Canada bằng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày