sdt the gioi di dong binh duong

... là việc thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc bằng séc (bảo chi).. điểm đóng thầu theo một trong các hình thức: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh. yêu cầu là bằng tiền mặt có phù hợp với quy định hiện hành không?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày