may cu tgdd bưu điện huế số 8 hoàng hoa thám

Giải SBT Vật Lí 9 Bài 27: Lực điện từ. Để học tốt Vật Lí lớp 9, dưới đây liệt kê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày