vay tin chap

Lưu ý nhận giao hàng giúp Shop làm chủ thời gian. Tra cứu bưu cục gần nhất tại đây.. 4 cách gửi hàng tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày