tra cứu cước viettel don vay tien cong ty

Vì vậy, bạn hãy luôn nhớ giữ lại giấy nộp tiền để đối chiếu kiểm tra và đối... Khi có vấn đề liên quan đến bảo hiểm thì tôi liên hệ với ai để được giải quyết?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày