dien may xanh tphcm

Trong Wallet trên iPhone, hãy quản lý thẻ bạn sử dụng cho Apple Pay và xem. Ghi chú: Giao dịch sau cùng có thể xuất hiện, hiển thị số tiền được phép có thể.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày