phi chuyen tien the gioi di dong

không khí lạnh, tin tức hình ảnh mới nhất luôn được cập nhật liên tục, chủ đề khong khi lanh : Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng có thể xuống.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày