fpt tuyển dụng - fpt tuyển dụng:

Tác phẩm: Chiếc bật lửa và váy công chúa Tác giả: Twentine Thể loại: ngôn tình, học đường, đô thị Nhân vật chính: Lý Tuân, Chu Vận * I.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày