tiêu hóa ở khoang miệng

Dưới đây là 200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng cần nhớ.. kỳ hạn tín dụng; Credit rating: đánh giá tín dụng; Credit-status (n): mức độ tín.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày