laptop fpt can tho

Ngày nay, cho vay tiền mặt ngày càng được quan tâm và các công ty tài chính cũng mang đến nhiều phương án khác nhau nhằm đáp ứng nhu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày