vay xây sửa nhà lai suat vay quy tin dung

VAY VỐN NGÂN HÀNG TÍN CHẤP VPBANK FC BẰNG: CÀ VẸC XE MÁY HOÁ ĐƠN ĐIỆN ĐÃ VAY TẠI CÁC TCTD KHÁC VẪN ĐƯỢC VAY TIẾP Chỉ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày