bưu cục tuyển dụng

Trang chủ Thông tin liên lạc LIÊN HỆ BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG. FE CREDIT cùng các Liên Đoàn Lao Động phối hợp với các Công ty ở Khu Công Nghiệp thực.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày