niem phat kinh hanh chua tan vien

Xem thông tin chi tiết và sao kê các giao dịch trên tài khoản đơn giản và tuyệt đối an toàn. Xem số dư của thẻ, lịch sử giao dịch, hạn thanh toán thẻ tín dụng,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày