truong fpt can tho

Chị cũng không biết cách làm nên đưa lên diễn đàn nhờ tư vấn.. Bài toán tính nhanh lớp 5 khiến nhiều phụ huynh không giải được. Ảnh: Hải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày