mobifone tuyển dụng giao dịch viên 2018

Sắc Gió tập 26 | Phim hành động Trung Quốc hay nhất 2019.. Mẹ coi phim này chán thật một lũ quốc quân có mấy người mà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày