bảo đảm hay đảm bảo

Một số sản phẩm trả góp tại home credit đang được hỗ trợ với mức lãi suất không đồng, chỉ cần chọn được sản phẩm phù hợp thì cơ hội 0 ĐỒNG nằm ngay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày