voyage hang soon dong

Lãi suất ngân hàng mới nhất, những tin tức về lãi suất ngân hàng trên cả nước cập. chỉ tiền gửi này có kì hạn 12 tháng và lãi suất áp dụng tối đa là 6%/năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày