nhà cấp 4 cho thuê tại đà nẵng

Hiện nay có 3 ngân hàng hỗ trợ người lao động vay vốn để đi xuất khẩu. hỗ trợ sớm nhất theo số điện thoại: 0987490716 hoặc 0919828100.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày