cách chứng minh hình thoi buu dien tinh kien giang

... làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xem bộ phim “Những giây phút trước lúc Bác đi xa”. Phúc Hằng. ().

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày