làm lại cmnd bao lâu thì có

Tiếng Trung Chinese xin giới thiệu hệ thống từ vựng tiếng Trung chuyên ngành ngân hàng.. 现金出纳帐 Sổ thu chi tiền mặt, sổ quỹ tiền mặt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày