tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu thuê nhà kinh doanh tại hải phòng

Bước 2: Khách hàng nhấn chọn vào ô TRA CỨU CHỈ SỐ VÀ HÓA ĐƠN. website để đăng nhập xem giấy thông báo tiền điện hoặc download hóa đơn điện tử.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày