cách đăng ký internet mobifone

Nếu đang thắc mắc mình còn bao nhiêu data ưu đãi hãy kiểm tra dung. data còn lại trên thuê bao của mình, chi tiết cách thực hiện như sau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày