can vay tien hai phong

Cách đăng ký 300 tin nhắn nội mạng Viettel chỉ 3000đ – Gói S3. 21 Tháng Một. Đăng ký gói T50K Viettel miễn phí 200 phút nội mạng & 100SMS. 4 Tháng Một.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày