vay tiền tín dụng - vay tiền tín dụng:

Nếu không may làm mất, phải làm lại chứng minh thư thế nào là lo. Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số (theo Nghị định 05/1999/NĐ-CP);.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày