công ty cp minh khôi báo cáo tài chính công ty tài chính bưu điện

Vay kinh doanh bổ sung vốn lưu động hạn mức. Áp dụng cho vay mua xe mới và xe cũ; Hạn mức cho vay cao đến 100% giá trị xe; Thời gian cho. nhanh chóng; Hưởng các ưu đãi đặc biệt khi mua xe tại các showroom liên kết với VPBank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày