vay von tieu dung tai techcombank

Tô vay tiền mặt trả góp ppf i muốn hỏi công ty của bạn hỗ trợ cho tôi?. Với sự mong muốn cung cấp cho tín dụng, các khoản vay thế chấp, người tiêu dùng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày