tiền 200 nghìn tiền giấy

Cách sử dụng shisha pen điện tử giá rẻ ego ce Trước khi đi vào hướng dẫn sử dụng, chúng ta hãy xem qua cấu tạo cơ bản của 1 cây shisha.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày