tiền lãi ngân hàng - tiền lãi ngân hàng:

Mua xe ô tô tải có thể vay Ngân hàng nào và thủ tục ra sao? vay ngan hang, vay von ngan hang, vay ngân hàng, vay vốn ngân hàng, vay von nhanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày