đăng ký gói internet viettel 1 ngày

Cấp CCCD (dành cho những công dân chưa từng làm CMND hoặc. tại TP HCM, thời gian tới sẽ triển khai ở Hà Nội và các thành phố lớn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày